Javno nadmetanje za predmet nabave: Nabava turističkog vlaka na električni pogon za potrebe Posjetiteljskog centra, ponovljeni postupak