BEECH POWER

BEECH POWER CMYK
 
Naziv projekta: Bukove šume Svjetske baštine: osnaživanje i unaprjeđivanje održivog razvoja zasnovanog na ekosustavima (World Heritage BEECH Forests: emPOWERing and catalyzing an ecosystem-based Sustainable Development

Akronim projekta:
BEECH POWER

Referentni broj: CE 1340

Nositelj projekta: Eberswalde Fakultet za održivi razvoj, Njemačka (Eberswalde University for Sustainable Development)

Projektni partneri: European Wilderness Society Austria, Nationalpark O.ö. Kalkalpen Ges.m.b.H. Austria (Kalkalpen National Park), Stadtverwalt ung Angermünde Njemačka (Angermünde City Administration), Zavod za gozdove Slovenije (Slovenia Forest Service), Narodne lesnicke centrum Slovakia (National Forest Centre), JU Nacionalni park Paklenica

Kratki opis projekta: UNESCO-v lokalitet Svjetske baštine "Bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe" predstavlja najkompleksnije prekogranično serijsko prirodno dobro na opsežnom UNESCO-vom popisu obuhvaćajući 78 komponenti u 45 zaštićenih područja u 12 država. Ovim projektom obuhvaćeno je gotovo 25% komponenti koje se nalaze u 5 različitih država (Austrija, Njemačka, Hrvatska, Slovačka i Slovenija). Dok su susjedne komponente izložene sličnim izazovima poput upravljanja prijelaznom zonom, okolišni i socioekonomski kontekst se značajno razlikuje na lokalnoj i nacionalnoj razini. Projekt se oslanja na upravljanje bazirano na ekosustavima i participativno upravljanje kroz rad na različitim administrativnim razinama kako bi se UNESCO-vo dobro čvršće pozicioniralo pri planiranju regionalnog razvoja te kako bi se razvili inovativni modeli upravljanja Svjetskom baštinom (to jest održivo upravljanje prijelaznom zonom,  razvoj standarda kvalitete i sl.). Prekogranična suradnja odgovara na izazove koji se nameću u prekograničnom lokalitetu Svjetske baštine. Nadalje, osigurava uspostavu umrežavanja znanja i razmjene iskustava diljem lokaliteta Svjetske baštine među različitim dionicima što inače ne bi bilo moguće ostvariti.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Glavni cilj projekta je poboljšati kvalitetu i učinkovitost upravljanja lokalitetom Svjetske baštine kako bi se sačuvala cjelovitost ekosustava pojedinih komponenata kroz pojačavanje kapaciteta i omogućavanje aktivnog sudjelovanja važnih dionika. Očekivani rezultati su smjernice i strategije za sudjelovanje dionika i regionalni razvoj, Priručnik za upravljanje prijelaznom zonom, preporuke za upravljanje posjetiteljima, koncept komunikacije i Standard kvalitete bukovih šuma koji podupire administracija zaštićenih područja, javna vlast te civilno društvo. Rezultati ovog projekta će biti primjenjivi i na ostale komponente UNESCO-vog dobra.

Elementi projekta: Osnaživanje odabranih bukovih zajednica kao modela za održivi razvoj zasnovan na ekosustavu (Empowering World Heritage Beech communities as model for ecosystem-based sustainable development); Razvoj održivog modela za upravljanje prijelaznom zonom u bukovim šumama Svjetske baštine (Creation of a sustainable model for buffer zone management around World Heritage Beech forests), Razvoj primjera Standarda kvalitete za europske bukove šume i Sustava certificiranja (Development of an exemplary European Beech Forest Quality Standard and Certification System); Komunikacija

Ukupna vrijednost projekta: 1.864.328,98 EUR

Iznos koji sufinancira EU: 1.525.058,32 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 1.4.2019. – 31.3.2022.

Internetska stranica projekta: www.interreg-central.eu/BEECH-POWER

Više informacija: www.european-beech-forest.network

 

NOVOSTI O PROVEDBI PROJEKTA

Održana radionica s dionicima Analiza situacije

Virtualna radionica Analize situacije održana je 28. rujna 2020 u organizaciji Javne ustanove Nacionalni park Paklenica i vanjskih stručnjaka (OIKON d.o.o.). 

U fokusu radionice bile su komponente NP Paklenice koje se nalaze na UNESCO Popisu Svjetske baštine pod nazivom „Bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe“. U uvodnom dijelu radionice predstavljen je projekt BEECH POWER te značajke samih lokaliteta i aktualni status upravljanja. Radionica je bila koncipirana na način da su dionici podijeljeni u dvije grupe, a metoda provođenja radionice bila je Open Standards for the Practice of Conservation. Raspravljalo se o trenutnom stanju komponenti Svjetske baštine (Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik), što u očuvanju radimo dobro, a što bi mogli bolje, koje su nove prilike te kako ih iskoristiti i koji su sljedeći koraci.

Zaključak ove radionice je da posebnu pažnju treba obratiti dodatnoj promociji i edukaciji, svakako raditi na dodatnoj suradnji s obrazovnim ustanovama kroz razvoj edukativnih programa, te na edukaciji lokalne zajednice o održivom razvoju.

Rezultati radionice u Hrvatskoj upotpunit će rezultate sa sličnih radionica Analize situacije koje su u sklopu projekta BEECH POWER održane u Njemačkoj i Sloveniji. Objedinjeni u zajedničkom izvješću, ti će rezultati biti iskorišteni za provedbu nadolazećih radionica Razvoja strategija.

radionica analiza situacije