Healthy Forest Regions

HealthyForestRegions Logo Standard large

Naziv projekta: Healthy Forest Regions: Supporting Healthy Forest ecosystems for human well-being in forest Regions  (Zdrava šumska područja: Podupiranje zdravih šumskih ekosustava za dobrobit ljudskih zajednica na tim područjima)

Akronim projekta: HealthyForestRegions (HFR)

Program:Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027.Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027.

Referentni broj projekta: CE0100310

Nositelj projekta: Eberswalde Fakultet za održivi razvoj, Njemačka (Eberswalde University for Sustainable Development)

Projektni partneri: Park prirode i Geopark Styrian Eisenwurzen (Austrija), Nacionalni šumarski centar (Slovačka), Zavod za šume Slovenije (Slovenija), Grad  Angermünde (Njemačka), LAG Frydlantsko (Češka), Češko Sveučilište prirodnih znanosti u Pragu (Češka), Javna ustanova Nacionalni park Paklenica (Hrvatska), Općina Kočevje (Slovenija)

Associated partners: Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, Javna ustanova Park prirode VelebitÖsterreichisches Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und TechnologieNationalpark GesäuseNationalpark KalkalpenSchutzgebietsverwaltung Wildnisgebiet Dürrenstein-LassingtalNaturpark Ötscher-Tormäuer, Obec UličMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministrstvo za okolje in prostor, Slovenski državni gozdovi, d. o. o.Agentura ochrany přírody a krajiny – regionální pracoviště LibereckoDobrovolný svazek obcí Mikroregion Frýdlantsko, Liberecký kraj - odbor životního prostředí a zemědělství, Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnikMinisterstvo životného prostredia SRStadt EberswaldeSpráva Národného parku PoloninyAgentura ochrany přírody a krajinyBildungswerk Angermünde e.V.Freie Schule AngermündeGrundschule Gustav-Bruhn, Kita Spatzenhaus, Landkreis UckermarkNaturwacht Brandenburg - Stiftung Naturschutzfonds BrandenburgPuschkinschule Angermündetmu Tourismus Marketing Uckermark GmbHEuropean Beech Forest Network (EBFN e.V.), Coordination office for the UNESCO World Heritage Site "Beech Forests", Amt JoachimsthalGeopark Eiszeitland am Oderrand e.V.Sonian forest foundationUNESCO Biosphärenreservat Schorfheide-ChorinKultur- und Heimatverein e.V. Altkünkendorf.

Kratki opis projekta: Projekt je usmjeren na široko rasprostranjen izazov smanjenja funkcionalnosti šumskih ekosustava i gubitka bioraznolikosti koje su posljedica neodrživog upravljanja šumama čiji je negativni utjecaj pojačan utjecajem klimatskih promjena koje utječu na dobrobit koju usluge šumskih ekosustava imaju na ljudske zajednice. Stoga, projekt ima cilj da stvori obavezu kod donositelja odluka i omogući dionicima da sačuvaju visoku funkcionalnost šumskih ekosustava, da pojača očuvanje bioraznolikosti i osigura stalnost usluga ekosustava s daljnjim pozitivnim učincima na održivi razvoj. Kako bi sve to omogućili, projekt će potaknuti potencijal za kapitalizaciju usluga ekosustava za lokalnu i regionalnu korist i razviti pokazna inovativna rješenja za prelazak na upravljanje šumama s naglaskom na ekosustav. Rezultati projekta uključuju strategije za komuniciranje vrijednosti zdravih, funkcionalnih šuma i njihovih ekosustava koje doprinose dobrobiti i zdravlju ljudi, strategije i akcijske planove za prioritizaciju regionalnih usluga ekosustava kako bi sačuvali funkcionalnost šumskih ekosustava.

Set zajednički/transnacionalno razvijenih pokaznih aktivnosti vodi do implementacije rješenja za integraciju znanja kroz edukativni rad za lokalne dionike iz različitih sektora. Nadalje, konkretni koncepti i alati za promociju usluga ekosustava bit će osposobljeni za stvaranje alternativnog prihoda od šuma. U ovom kontekstu projekt stvara obavezu za donositelje odluka za suradnju i razmjenu znanja kako bi se očuvala funkcionalnost usluga šumskih ekosustava. Projekt uspostavlja koncept Zdravih šumskih područja (Healthy Forest Regions) u različitim regionalnim kontekstima gdje je institucionalna i javna svijest i obaveza za očuvanje funkcionalnosti šumskih ekosustava integrirana na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Cilj i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je stvoriti obavezu kod donositelja odluka i glavnih dionika kako bi se ojačala funkcionalnost šumskih ekosustava, za očuvanje bioraznolikosti i usluga ekosustava za ljudsku dobrobit i za jačanje održivog razvoja. 

Radni paket 1 (WP1): Promocija održivog regionalnog razvoja baziranog na šumskim ekosustavima za dobrobit ljudi.

  • Zajednički razvoj plana interpretacije;
  • Istraživanje, definiranje i implementacija opcija za diseminaciju i ugradnju znanja o doprinosima koje zdravi šumski ekosustavi imaju na dobrobit ljudi u edukativnom radu;
  • Istraživanje, definiranje i implementacija opcija za stvaranje sekundarnih dobrobiti za lokalne dionike.

Radni paket 2 (WP2): Sistemi nadoknade za usluge šumskih ekosustava – istraživanje i implementacija novih prilika.

  • Mapiranje i procjena trenutnog stanja usluga šumskih ekosustava;
  • Razvoj alternativnih planova upravljanja šumskim ekosustavima za ciljna područja;
  • Istraživanje potencijalnih tržišta za usluge šumskih ekosustava te razvoj i probna implementacija produkata usluga ekosustava.

Radni paket 3 (WP3): Razvoj radnih okvira za očuvanje funkcionalnosti šumskih ekosustava.

  • Regionalna analiza i određivanje stanja socioekonomskih okvira;
  • Regionalna analiza i određivanje institucionalnih okvira u ciljnim područjima obuhvata projekta;
  • Participativni razvoj seta regionalnih strategija za očuvanje funkcionalnosti šumskih ekosustava u odabranim ciljnim područjima obuhvata projekta;
  • Participativni razvoj akcijskih planova za upravljanje bazirano na ekosustavima kako bi se očuvala i osnažila funkcionalnost šuma u suradnji s relevantnim partnerima/dionicima.

Radni paketi u kojima sudjeluje JU NP Paklenica: WP 1 i WP3

Ukupna vrijednost projekta: 2,782,712.00 EUR

Iznos koji sufinancira EU: 2,226,169.60 EUR (80%)

Raspoloživi iznos za partnera JU NP Paklenica: 206.400,00 EUR

Početak provedbe projekta: 1. travnja 2023.

Završetak provedbe projekta: 31. ožujka 2026.

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Internetska stranica projekta: u izgradnji