Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na dvorani 2 Posjetiteljskog centra (Podzemni grad u srcu Velebita)

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica" objavila je dana 8. svibnja 2019. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na dvorani 2 Posjetiteljskog centra - ponovljeni postupak oznake NMV5/2019

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2768122