Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Interpretacijski interaktivni elementi za "Školu u prirodi" oznake NMV5/2018-1

Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica" objavila je dana 3. prosinca 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Interpretacijski interaktivni elementi za "Školu u prirodi"oznake NMV5/2018-1.

Svu potrebnu dokumentaciju možete preuzeti sa sljedećeg linka:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2289284