Dodatne informacije i objašnjenja u vezi s dokumentacijom o nabavi usluge putničke agencije za potrebe projekta "Podzemni grad u srcu Velebita", oznake projekta KK.06.1.2.01.0013.