PROSTORNI PLAN NACIONALNI PARK PAKLENICA
Korištenje i namjena prostora
Uvjeti uređenja i zaštite prostora