09 Rujan 2016

Volonterski program "Outdoor informator"

U razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza  2016. proveli smo volonterski program pod nazivom  „Outdoor informator“. Tijekom prve polovice godine zaprimili smo 36 prijava volontera svih dobnih skupina od 16 do 56 godina koji su imali želju volontirati u našem Parku i doprinijeti boljem upravljanju Parkom. Nakon završetka prijava proveli smo proces odabira volontera tijekom kojeg smo odabrali 12 volontera koji su prema svojim kvalifikacijama i volonterskom iskustvu najbolje odgovarali potrebama ovog programa.

U dva ljetna mjeseca u kojima u Parku imamo najveće gužve u prihvatu posjetitelja kroz program je prošlo devet volontera, a tri volonterke su nažalost otkazale sudjelovanje pred sam dolazak zbog zdravstvenih razloga. Volonteri su se izmjenjivali svaka dva tjedna tako da su u svakom terminu bila prisutna 2 do 3 volontera,  a  boravili su u našem kampu smještenom na prekrasnom mjestu uz upravnu zgradu kraj same plaže, tako da su se nakon radnog dana mogli osvježiti u moru.

Volonteri su radili na poslovima pružanja osnovnih informacija i educiranja posjetitelja (šetača i penjača) pravilima ponašanja u zaštićenom području. Usmjeravali su posjetitelje na korištenje pješačkih staza i davali im osnovne informacije o udaljenosti do pojedinih objekata i sadržaja u Parku, a povremeno su i anketirali posjetitelje sa ciljem dobivanja pouzdanih povratnih informacija o zadovoljstvu posjetitelja ponudom i uslugama u Parku. Poslove informiranja volonteri su obavljali ovisno o potrebama i disperziji posjetitelja, a najvećim dijelom na prostoru od ulazne recepcije Velika Paklenica, preko nove poučne staze Pjeskarica do kanjona Velike Paklenice, a povremeno i do špilje Manita peć, Lugarnice i do planinarskog doma. Osim redovnih poslova definiranih volonterskim programom, volonteri su i fotografirali za potrebe prezentacije Parka, pomagali su u organizaciji radionice za djecu za Noć šišmiša, a neki su odlazili u slobodno vrijeme i sa djelatnicima stručne službe u monitoring doprinoseći i zaštiti flore i faune.

Budući da su volonteri radili četiri sata dnevno pet dana u tjednu, imali su dovoljno slobodnog vremena za sebe, a to su stvarno dobro iskoristili. Neki od njih su se popeli na najviše vrhove Velebita (Vaganski vrh 1757 m i Sveto brdo 1752 m); dočekali zoru na Svetom brdu pridruživši se planinarskom pohodu zadarskih planinara  „Noćni uspon na Sveto brdo“ za vrijeme punog mjeseca; prošli i ostale dijelove Parka kao što je kanjon Male Paklenice; kupali se u potoku; posjetili Zadar, a i Nacionalni park Krka. Jedna od najdražih aktivnosti volontera za vrijeme slobodnog vremena bilo je penjanje. Neki su volonteri već bili iskusni penjači, a neki su ispenjali za vrijeme volontiranja i svoje prve smjerove uz pomoć pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja (nisu ih spašavali već im samo pokazivali tehniku penjanja :)).

Ukupan rezultat ovog volonterskog programa je uključivanje volontera u rad Ustanove i 396 odrađenih volonterskih sati, zadovoljniji posjetitelji, a i djelatnici jer su dobili podršku volontera u vrijeme najvećih gužvi. Na kraju volontiranja svi volonteri su ispunili upitnik koji ima za cilj procijeniti kvalitetu volonterskog iskustva. Povratne informacije volontera su pozitivne jer su bili izuzetno zadovoljni volonterskim iskustvom i podrškom koju su dobili za vrijeme volontiranja, a neki su već slali upite da li mogu i sljedeću godinu sudjelovati u našem programu.

Zahvaljujemo na kraju na pomoći našim volonterima Wendy, Ivanu, Marijanu, Nadi, Domini, Lauri, Roniju, Katji i Sonji, a nadamo se da ćemo se vidjeti i u narednim godinama i da će se volonterski programi u Nacionalnom parku Paklenica proširiti u budućnosti i nekim novim aktivnostima!

FOTOGALERIJA