20 Siječanj 2023

Javni poziv za izbor suvenira

Predmet javnog poziva je odabir suvenira za daljnju prodaju na maloprodajnim mjestima Javne ustanove Nacionalni park Paklenica u 2023. godini sklapanjem ugovora o komisijskoj prodaji.

Kategorije suvenira za koje se proizvođači mogu prijaviti su:

 1. tradicionalni suveniri – ručno izrađeni suveniri koji moraju sadržavati prepoznatljive elemente lokalne sredine, od tradicionalnih materijala (vrećice s lavandom i sl.)
 2. suveniri i uporabni suveniri – majice, kape, bedževi, šalice, privjesci, torbe, magneti, igračke, razglednice, knjige, multimedija i sl.
 3. umjetnički suveniri – slike, unikatni nakit, suveniri inventivne i originalne izvedbe, suveniri obilježeni osobnim pečatom i vizijom umjetnika
 4. suveniri prilagođeni posebnim događanjima u organizaciji Javne ustanove „Nacionalni park Paklenica“ – Međunarodni susret penjača, Noć šišmiša i sl.
 5. originalni suvenir lokaliteta Svjetske baštine – suvenir koji će predstaviti UNESCO-ov lokalitet Svjetske baštine  „Bukove prašume i izvorne bukove šume Karpata i ostalih regija Europe"
 6. suvenir inspiriran kulturnom baštinom područja – suvenir koji će prikazati bogatu kulturnu baštinu područja
 7. prehrambeni suveniri – jestivi ili dekorativnog karaktera (npr. sušeno voće, džemovi, med, maslinovo ulje, rakije/likeri). Ovi suveniri moraju biti predstavljeni u formi suvenira s navedenim uvjetima skladištenja i izlaganja.

Bez obzira na kategoriju, suveniri trebaju biti sredstvo komunikacije s tržištem koje podsjeća posjetitelje na boravak u Nacionalnom parku Paklenica i budi želju za ponovnim dolaskom i preporukom prijateljima i obitelji za dolazak u ovaj Park.

Sudionici poziva

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv imaju pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, domaća radinost, OPG-ovi).

 

Uvjeti prijave

Uz ispunjenu prijavnicu, koja je dio ovog Javnog poziva, kandidati moraju dostaviti dokaz o urednoj registraciji, uzorak suvenira s deklaracijom i specifikacijom proizvoda s vidljivo iskazanom cijenom bez PDV-a. Ako se radi o 3. kategoriji – umjetnički suveniri, dovoljno je priložiti fotografije ili prezentirati suvenir na drugi način na koji vlasnik smatra da je prikladan.

Način prijave

Prijavnica s potrebnom dokumentacijom se dostavlja na adresu:

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“, ul. F. Tuđmana 14a, 23 244 STARIGRAD – PAKLENICA, s naznakom „Prijava za izbor suvenira za 2023.“

Rok za prijavu je 31. ožujka 2023. godine.

Slanje prijave nije garancija za sklapanje ugovora o komisijskoj prodaji.       
Svi kandidati će biti pisano (putem elektronske pošte) obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

Kriterij odabira

Suvenire za daljnju prodaju odabrat će Povjerenstvo koje čine djelatnici Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.

Pri izboru suvenira Povjerenstvo će se rukovoditi sljedećim kriterijima:

 1. kvaliteta
 2. prepoznatljivost
 3. izvornost i tradicionalno naslijeđe
 4. stupanj povezanosti s kulturno-povijesnom i/ili prirodnom baštinom
 5. originalnost
 6. ekološka prihvatljivost

Prijavnica za sudjelovanje u izboru suvenira 2023.