ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Javna ustanova „Nacionalni park Paklenica“ u svom svakodnevnom radu će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi, te će iste podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

E-adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Telefon: 023 369 202

Telefaks: 023 359 133