Paklenički mlin

Potok Velika Paklenica sa svojim pritokama jedina je hidrološki značajnija površinska tekućica na južnom Velebitu. Duž potoka je tijekom 19. st. sagrađeno 15 mlinova. Danas ni jedan mlin nije u funkciji, ali mlin 150 m sjeveroistočno od Ulaza 1 je obnovljen pa ga možete razgledati prilikom posjeta Nacionalnom parku.

Tijekom sezone mlin je svakodnevno otvoren od 8.00 do 19.00 h.

 

DSC 6475Mlin

 

Ponuda Mlin 02