14 Studeni 2019

POZIVAMO VAS NA RADIONICU RAZVOJA TURISTIČKIH PROIZVODA: TURISTIČKE AKTIVNOSTI CIKLOTURIZMA

Visoka škola Aspira i Javna ustanova Nacionalni park Paklenica imaju priliku pozvati vas na dvodnevnu radionicu iz ciklusa radionica razvoja turističkih proizvoda u sklopu projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“, oznake KK.06.1.2.01.0013.

Radionica je vezna uz turističke aktivnosti cikloturizma i održat će se 20.-21.11.2019. u prostorijama NP Paklenica.

Namijenjena je svima onima koji su zainteresirani za aktivno sudjelovanje u razvoju i ponudi proizvoda iz područja cikloturizma.

Više o pozivu/Prijava na radionicu

 

lenta NPP

Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području"
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.