19 Veljača 2019

Radionica o međusektorskoj suradnji

U ponedjeljak 11. veljače 2019. u sklopu projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području" u dvorani JU NP Paklenica održana je radionica namijenjena djelatnicima JU NP Paklenica i javnih ustanova u okruženju nadležnih za zaštitu prirode i programe posjećivanja temeljene na prirodnoj baštini: „Obuka o mogućnosti međusektorske suradnje u ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša i razvoja programa posjećivanja u NP/PP-ovima“.

Na radionici je sudjelovalo 15 sudionika iz Javnih ustanova (JU) PP Velebit, NP Paklenica, NP Sjeverni Velebit, PP Telašćica i partnerske udruge CEDRA iz Splita.

Cilj radionice je bio pripremiti djelatnike javnih ustanova za participativne planske i kolaborativne provedbene modele i procese u zaštiti okoliša i programima posjećivanja. Radionicu je vodio Ranko Milić, predsjednik Udruge CEDRA Split, stručnjak u području društvenih inovacija, društvenog poduzetništva i razvoja lokalnih zajednica.

Tijekom radionice sudionici su sudjelovali u mapiranju iskustava, potreba, mogućnosti i ograničenja međusektorske suradnje u ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša i razvoja programa posjećivanja u NP/PP-ovima, te se raspravljalo o međusektorskoj suradnji u politikama i praksi te o razradi akcijskog plana međusektorske suradnje u ostvarivanju ciljeva zaštite okoliša i razvoju programa posjećivanja.

Zahvaljujemo svim sudionicima i radujemo se sljedećim radionicama koje planiramo provesti kroz planirane projektne aktivnosti!

„Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području"
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.