Smjerovi

Grafikoni prikazuju zastupljenost pojedinih težinskih stupnjeva: