Poništenje dijela natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za rad u turističkoj sezoni 2022.

KLASA: 112-01/22-01/03
URBROJ: 2198-1-90-01/01-22-3
Starigrad Paklenica, 14. travnja 2022.

Na temelju čl. 21. Statuta Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Javna ustanova Nacionalni park Paklenica objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za rad u turističkoj sezoni 2022

Poništava se dio natječaja objavljen u Narodnim novinama br. 45/2022 13.04.2022.g. (2677) u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem 2. viši stručni referent – vodič – 1 izvršitelj (m/ž).

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica

NARODNE NOVINE