Poziv na kandidatima na razgovor (intervju) za imenovanje stručnog voditelja