Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Nabava radova za rekonstrukciju pješačke staze