Javno nadmetanje za predmet nabave: Nabava opreme za dvije dvorane u sklopu posjetiteljskog centra te za stalnu muzejsku izložbu Svjetlosni tunel, ponovljeni postupak