15 Ožujak 2016

Susret vodstva Hrvatskog planinarskog saveza i Planinske zveze Slovenije u Starigradu Paklenici

Susret vodstava Hrvatskog planinarskog saveza i Planinske zveze Slovenije

 

U Starigradu Paklenici 11. i 12. ožujka 2016. godine održan je peti uzastopni godišnji susret vodstva Hrvatskog planinarskog saveza i Planinske zveze Slovenije. Predstavnici Planinske zveze Slovenije bili su predsjednik Bojan Rotovnik, potpredsjednici Tone Jesenko, Miro Eržen i Roman Ponebšek te glavni tajnik Matej Planko. Hrvatski planinarski savez predstavljali su predsjednik prof. dr. Hrvoje Kraljević, dopredsjednica Jadranka Čoklica, predsjednik Izvršnog odbora Vladimir Novak, član Izvršnog odbora Ivan Hapač, urednik Hrvatskog planinara Alan Čaplar te glavni tajnik Darko Berljak.

Na radnom sastanku u kući Hrvatske gorske službe spašavanja sudjelovao je i ravnatelj Nacionalnog parka Paklenica Zlatko Marasović, koji je kratko predstavio prirodne vrijednosti i posebnosti Paklenice te iznio i obrazložio odluku o popustu na cijene ulaznica za članove Planinske zveze Slovenije. Bojan Rotovnik zahvalio je u ime PZS i slovenskih planinara Nacionalnom parku Paklenica i HPS-u na potpori i pogodnostima za članove PZS u Paklenici.

Predstavnici HPS-a i PZS-a razmijenili su mišljenja o različitim temama od zajedničkog interesa, a u početnom dijelu sastanka obavljen je pregled zajedničkih aktivnosti s naglaskom na zapisnik s prošlogodišnjeg sastanka na Jurkovoj koči na Lisci (11.4.2015.).

Utvrđeno je da je suradnja na međunarodnim projektima i programima koji se financiraju iz sredstava EU iznimno kvalitetna te će se i dalje nastaviti. Od provedbe stručnih susreta, tečaja, seminara, radionica, knjiga i drugih aktivnosti te ekološkog uređenja planinarskih objekata (projekti Erasmus+, ECOHUT), kao i idućih zajedničkih aktivnosti koristi će imati planinari iz obiju zemalja, ali i šira društvena zajednica. Dogovoreno je da se u sklopu projekta Erasmus+ središnji međunarodni penjački događaj održi u Paklenici, u čemu će provedbenu potporu pružiti i Nacionalni park Paklenica.

Dogovoreno je da će u pitanjima o mogućem formiranju krovne europske planinarske organizacije oba saveza nastupati za zajedničkim usklađenim stajalištima te će svoju potporu dati najkvalitetnijoj provedivoj incijativi.

Inicijativom PZS-a i HPS-a uspostavljena zajednička prvenstva u lednom penjanju, koja se ujedno u obje zemlje boduju kao nacionalna prvenstva i vrlo su dobro primljena među penjačima iz obje zemlje, a svoju zainteresiranost za sudjelovanje u njima sve češće izražavaju i penjači iz Bosne i Hercegovine te iz Srbije, što oba saveza pozdravljaju. Kroz daljnja natjecanja i suradnju podupirat će se daljnje jačanje i širenje baze penjača u Hrvatskoj i u Sloveniji.

Nastavlja se obostrana prodaja i dostupnost planinarske literature u HPS-u i PZS-u, a prodaja se stalno obogaćuje proširivanjem ponude na nova izdanja.

Utvrđeno je da se sve više razvija suradnja između međudruštvenih odbora slovenskih društava te hrvatskih županijskih planinarskih saveza, naročito u pogledu sudjelovanja na većim pohodima. Takva će se suradnja i dalje obostrano podupirati, među ostalim i kroz najavljivanje većih i značajnijih pohoda na web-stranicama PZS-a i HPS-a.

Strukovna suradnja markacista, vodiča, alpinista i penjača te u radu s djecom i mladima uspješno se razvija te će se i dalje njegovati u oba saveza. Vodstvo PZS predstavilo je svoje inicijative i rezultate u razvoju planinskog (turnog) biciklizma u Sloveniji, kao i aktivnosti na organiziranju natjecanja i vježbi planinarske (klasične) orijentacije. HPS prihvaća poziv na sudjelovanje u predstojećim aktivnostima (orijentacijsko natjecanje 1. i 2. listopada u Sloveniji, prezentacija turnog biciklizma i sl.).

Prema dogovoru s jednog od ranijih sastanaka, HPS je priredio preglednu ponudu 10 atraktivnih dvodnevnih ili višednevnih izleta s brojnim fotografijama (Ćićarija, Učka, Gorski kotar, Velebit, otoci Cres, Lošinj, Vis i drugo) te podacima praktičnim za organiziratore izleta. Ti su materijali predani Planinskoj zvezi Slovenije kao poticaj za jednostavniju provedbu i planiranje izleta članova PZS-a u hrvatske planine, u čemu će slovenskim vodičima na raspolaganju biti i članovi Vodičke službe HPS-a.

PZS izažava zahvalnost na pomoći u prijevodu sadržaja planinarskih zemljovid