27 Listopad 2015

Pismo ministara okoliša EU za zadržavanje direktiva o pticama i staništima

Na inicijativu Njemačke, 9 ministara zaštite okoliša (Hrvatska, Njemačka, Francuska, Italija, Luksemburg, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Španjolska) potpisalo je danas u Luxembourgu pismo povjereniku Velli u kojemu se zalažu za zadržavanje dviju Natura 2000 direktiva u svom sadašnjem obliku te vjeruju da izmjene i dopune direktiva ne bi bile svrhovite.

U kampanji "Krik za prirodu" (Nature alert), koju je provelo više od 100 udruga diljem Europe (u Hrvatskoj WWF i Biom), glavni cilj bio je očuvanje Direktive o pticama i Direktive od staništima. U javnim konzultacijama sudjelovalo je više od 500 000 građana EU.

PISMO MINISTARA