15 Listopad 2014

8. Skup stručnih službi javnih ustanova

Danas je u Starigradu - Paklenici započeo 8. Skup stručnih službi javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima u organizaciji Državnog zavoda za zaštitu prirode i JU NP Paklenica. Cilj ovakvog okupljanja je informiranje, educiranje i razmjena iskustva djelatnika stručnih službi radi učinkovitije i ujednačene zaštite, očuvanja i promicanja te održivog korištenja zaštićenih područja. Za učinkovitost sustava zaštite prirode u RH vrlo je važna redovita organizacija ovakvih susreta i sudjelovanje što većeg broja djelatnika stručnih službi. Na skupu sudjeluje preko 100-tinjak sudionika iz 40-tak javnih ustanova, Državnog zavoda za zaštitu prirode i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Na početku skupa DZZP je informirao sve sudionike skupa o svim njihovim relevantnim aktivnostima, a ostale teme koje su bile pokrivene su novosti o geoportalu Informacijskog sustava zaštite prirode, razvoj kapaciteta za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima, izvješće o stanju prirode 2008.-2012., smjernice za godišnje programe, inventarizacijski podaci sektora zaštite prirode, zaštita vrsta kroz financiranje iz poljoprivrednih programa, sakupljanje zavičajnih divljih vrsta u komercijalne svrhe, te iskustva u provođenju mjera zaštite prirode u radovima obrane od štetnog djelovanja voda. Svi sudionici sudjelovali su i u radionici izrade Nacionalne strategije i akcijskog plana zaštite prirode u RH, a u večernjim satima Goran Sušić iz Zavoda za ornitologiju HAZU održao je zanimljivo predavanje pod nazivom: "Nužnost osnivanja trajnih hranilišta u cilju povratka bjeloglavih supva (Gyps fulvus) u NP Paklenica, odnosno na Velebitu".