08 Prosinac 2021

KATASTARSKA IZMJERA i izrada elaborata katastarske izmjere u sklopu projekta ,,Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

OSNOVNE INFORMACIJE

KATASTARSKA IZMJERA

i izrada elaborata katastarske izmjere u sklopu projekta

„Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“

KK.06.5.2.06.0001

NP PAKLENICA

NARUČITELJ:
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

IZVOĐAČI:
GEOPROJEKT d.d. OPATIJA
ACES d.o.o. ZADAR
GEO GRUPA d.o.o. ZAGREB
CADCOM d.o.o. ZAGREB

Državna geodetska uprava, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, potpisali su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.5.2.06.0001 u svrhu provođenje projekta pod nazivom: ,,Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima".

Svrha Projekta je omogućiti upis zakonom predviđenih statusa i prava na česticama - nekretninama u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000; u službenim registrima (katastru i zemljišnim knjigama), te povećati dostupnost informacija o granicama zaštićenih područja i pravnim režimima u okviru istih, a sve u cilju jačanja svijesti javnosti glede područja od posebnog značaja za RH.

Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija, neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima unutar obuhvaćenog područja te je preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja; kategorija strogi rezervat, nacionalni park i park prirode. Ujedno će se široj javnosti osigurati pristup informacijama te transparentnost podataka o zaštićenim područjima.

Jedna od aktivnosti izrade geodetsko-tehničke dokumentacije, provođenje je katastarske izmjere te izrada elaborata izmjere unutar svih granica zaštićenih područja.

Što je nova katastarska izmjera? Katastarska izmjera je prikupljanje i obrada svih potrebnih podataka, kojima je svrha osnivanje katastarskih čestica, evidentiranje zgrada i drugih građevina, evidentiranje posebnih pravnih režima na zemljištu, načina uporabe zemljišta te izrada katastarskog operata katastra nekretnina.

Površina obuhvata nove katastarske izmjere NP Paklenica iznosi 9652 ha unutar 7 katastarskih općina i obuhvaća 755 katastarske čestice. Projekt je financiran od strane Državne Geodetske Uprave.

Nakon provedbe katastarske izmjere, katastarski operat odražavat će stvarno stanje katastarskih čestica na terenu uz aktualno stanje imovinsko-pravnih odnosa te usklađenu katastarsko - zemljišnoknjižnu evidenciju. Nositelji prava na nekretninama obuhvaćenim područjem unutar kojeg se provodi katastarska izmjera imat će najviše koristi od na ovaj način uređene evidencije, te se očekuje njihov maksimalan angažman u cijelom postupku, poglavito glede obilježavanja granica katastarskih čestica odnosno nekretnina.

TIJEK AKTIVNOSTI NOVE KATASTARSKE IZMJERE

  • OBILJEŽAVANJE MEĐA, GEODETSKA MJERENJA uz prikupljanje podataka o nositeljima prava na zemljištu te dokumentacije o zgradama (objektima). U sklopu provođenja projekta nove katastarske izmjere, izrađuje se plan obilježavanja temeljem kojeg će se pozivati nositelji prava na zemljištu, a u svrhu obilježavanja katastarskih čestica. Nositelji prava dužni su u dogovoru sa susjedima, usuglasiti međe temeljem stvarnog stanja granica/međa na terenu. Stručnu pomoć nositeljima prava prilikom obilježavanja granica zemljišta pružit će djelatnici Acesa. Također, potrebno je pripremiti osobne podatke o nositeljima prava tj. podatke o vlasnicima nekretnina (ime, prezime, adresa, oib, ev. punomoći glede zastupanja) te kopiju dokumentacije kojom se potkrepljuje legalnost zgrada (objekata).
  • PREDOČAVANJEM elaborata katastarske izmjere, nositeljima prava na uvid se daju podatci prikupljeni i obrađeni katastarskom izmjerom. Svrha postupka je upoznavanje nositelja prava sa stanjem podataka iskazanim u elaboratu katastarske izmjere a u svezi nekretnina koje imaju u posjedništvu-vlasništvu.
  • IZLAGANJE PODATAKA NA JAVNI UVID (katastarska i z-k komisija) – konačni je korak u postupku uspostave novih registara: katastarskog operata i zemljišne knjige. Objedinjava izlaganje na javni uvid svih, u postupku katastarske izmjere, prikupljenih i obrađenih podataka te utvrđivanje vlasništva temeljem pravno valjane dokumentacije. Zemljišno-knjižni odjel nadležnog suda utvrdit će na novoformiranim kat. česticama vlasništvo te na taj način obnoviti zemljišnoknjižnu evidenciju/operat za predmetno područje.

Terenski ured izvođača radova

S ciljem što učinkovitije podrške, edukacije i suradnje s nositeljima prava na zemljištu, Aces d.o.o. otvorit će terenski Ured u zgradi Javne ustanove NP Paklenica na adresi Ul. dr. Franje Tuđmana 14a, 23244, Starigrad.

KONTAKT: Filip Zorić   email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., mob: 0981317700

PREGLEDNA KARTA KATASTARSKE IZMJERE ZA NP PAKLENICA