11 Veljača 2021

Kroz projekt „Fearless Velebit“ razminirano 16,45 kvadratnih kilometara NP Paklenice i PP Velebita

U okviru Projekta “Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i područjima Natura 2000 u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit” ukupno je razminirano 16,45 km2 šuma i šumskog zemljišta u Nacionalnom parku Paklenica i Parku prirode Velebit.
 
Terenski poslovi razminiranja završili su 8. listopada 2020., a posljednja potvrda o isključenju iz minski sumnjivog područja je izdana 30. prosinca 2020. godine.
 
Nacionalni park Paklenica je u potpunosti očišćen od mina, dok je na području Parka prirode Velebit očišćeno 74,37 % minski sumnjivih područja. Ukupno je pronađeno 2177 minsko-eksplozivnih sredstava i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
 
Projekt „Fearless Velebit“ potpisan je u studenom 2019., a njegov je završetak predviđen u lipnju 2023.
 
Ciljevi projekta su razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima Nacionalnog parka Paklenice i Parka prirode Velebit, obnova i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta te ugroženih travnjačkih staništa unutar područja Natura 2000.
 
Razminiranjem šuma i šumskog zemljišta ostvarit će se preduvjeti za provedbu planova upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000 i omogućiti održivo upravljanje zaštićenim područjima u skladu s planovima upravljanja Parkom prirode Velebit i Nacionalnim parkom Paklenica.
 
Projekt se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta je 257.303.868,41 kuna, od čega se iz bespovratnih sredstava EU sufinancira 85%, odnosno 218.708.288,14 kuna.
 
Do današnjeg dana korisnicima projekta (Hrvatske šume d.o.o. i Ministarstvo unutarnjih poslova) je isplaćeno 151.945.739,82 kuna. To je 69,47 % od ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava.
 
Nakon dovršetka poslova razminiranja predviđenih projektom „Fearless Velebit“ preostalo je još 5,4 km2 minski sumnjivih područja. Od toga 4,9 km2 su površine za razminiranje, a 0,5 km2 za tehnički izvid. Od navedene površine u Planu protuminskog djelovanja za 2021. godinu razminirat će se još 0,3 km2.

Izvor: MINGOR