01 Travanj 2019

Suradnja dionika u obrazovanju i ustanova za zaštićena područja

U ponedjeljak 25. ožujka 2019. u sklopu projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području" u dvorani JU NP Paklenica održano je predavanje namijenjeno djelatnicima obrazovnih institucija i Nacionalnog parka: Suradnja dionika u obrazovanju i ustanova za zaštićena područja“. Na radionici je sudjelovalo 17 sudionika iz Javne ustanove NP Paklenica, OŠ Starigrad, OŠ Petra Zoranića, Jasenice, OŠ Šime Budinića, Zadar, Sveučilišta u Zadru te partnerske udruge CEDRA iz Splita.

Cilj predavanja bio je prezentacija i osmišljavanje turističkog proizvoda utemeljenog na prirodnoj i kulturnoj baštiniosnove turističkog proizvoda kao temelj za aktivno učenje kroz interpretaciju.

Radionicu je vodio, mag.oec. Robert Baćac, stručnjak za turizam, ruralni i održivi razvoj, marketing i promociju.

Kroz održano predavanje sudionici su informirani o mogućnostima razvoja turističkih proizvoda i turističkoj ponudi zaštićenih područja: obrazovni turizam, volonterski turizam, škole u prirodi i ostali oblici turističkih obrazovnih usluga za uspostavljanju suradnje dionika u obrazovanju i ustanova za zaštićena područja. Prezentirani su interpretacijski modeli, obrazovni i komunikacijski alati zaštićenih područja u cilju kreiranja edukacijskih i prezentacijskih programa kao turističkih atrakcija – primjeri dobre prakse.Zahvaljujemo svim sudionicima i radujemo se sljedećim radionicama koje planiramo provesti kroz planirane projektne aktivnosti.

 Lenta 2 NPP

Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području"
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.