20 Srpanj 2017

Poziv kandidatima/kinjama na provjeru znanja i sposobnosti

KLASA: 112-07/17-70/10
URBROJ: 2198-1-90-01/03-17-1
Starigrad Paklenica, 20. srpnja 2017.

PREDMET: Poziv kandidatima/kinjama na provjeru znanja i sposobnosti i razgovor

Temeljem Izvješća Povjerenstva nakon provjere pravovaljanosti i potpunosti pravodobno zaprimljenih zamolbi te utvrđene liste kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja za popunu radnih mjesta u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“ Povjerenstvo za provedbu natječaja poziva na provjeru znanja i sposobnosti sljedeće kandidate/kinje.

1. Na natječaj za radno mjesto voditelj službe općih i zajedničkih poslova pristiglo je 7 (sedam) prijava. Formalne uvjete natječaja nisu zadovoljila/le 3 (tri) kandidata/kinje, dok su uvjete natječaja zadovoljila/le 4 (četiri) kandidata/kinje, te se isti pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i razgovor koji će se održati 28.7.2017. (petak) s početkom u 10h u upravnoj zgradi Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Dr. F. Tuđmana 14a u Starigradu-Paklenici.
Kandidati/kinje koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za radno mjesto voditelj službe općih i zajedničkih poslova:
1. Katja Višnjić
2. Željko Vrkić
3. Milorad Jović
4. Robert Vukušić

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastojat će se od psihologijskog testiranja, pismene provjere stručnog znanja i razgovora u sklopu kojeg će se provjeriti i poznavanje stranog jezika.
Literatura za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto voditelj službe općih i zajedničkih poslova:

  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 87/08)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 87/08, 136/12)
  • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
  • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)
  • Zakon o radu (NN 93/14)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

2. Na natječaj za radno mjesto stručni suradnik - biolog-ekolog, pristiglo je 6 (šest) prijava. Formalne uvjete natječaja nije zadovoljio/la 1 (jedan) kandidat/kinja, dok je uvjete natječaja zadovoljilo 5 (pet) kandidatkinja, te se iste pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i razgovor koji će se održati 27.7.2017. (četvrtak) s početkom u 10h u upravnoj zgradi Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Dr. F. Tuđmana 14a u Starigradu-Paklenici.
Kandidatkinje koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja za radno mjesto stručni suradnik – biolog –ekolog:
1. Inja Kajgana
2. Ivana Adžić
3. Tea Dorogi
4. Matea Kalčićek
5. Jelena Radman

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastojat će se od pismene provjere stručnog znanja, provjere rada na računalu i razgovora u sklopu kojeg će se provjeriti i poznavanje stranog jezika.
Literatura za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto stručni suradnik biolog-ekolog:

3. Na natječaj za radno mjesto prodavač suvenira, pristigla je 1 (jedna) prijava, a kandidatkinja nije zadovoljila formalne uvjete natječaja.

Ovo izvješće bit će objavljeno na internet stranici Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, www.np-paklenica.hr, najkasnije dana 21. srpnja 2017. god.

Kandidati/kinje koji ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

PDF