UK1 DE french

Osigurano 186 milijuna kuna za izradu planova upravljanja Natura 2000 područjima

U Nacionalnom parku Krka ministar zaštite okoliša i energetike dr. sc. Tomislav Ćorić održao je 24.7. sastanak s ravnateljima svih 8 nacionalnih parkova te su tom prigodom potpisali sporazume o suradnji Ministarstva i nacionalnih parkova na provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“. Sporazume su uz ministra potpisali ravnatelji nacionalnih parkova Krka, Kornati, Paklenica, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit, Brijuni i Mljet. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osiguralo je 186.497.150 kuna za projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“.
Od toga je 85% EU sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, dok je preostalih 15% iznosa osigurano u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti.
Ministarstvu je na projektu partner Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, a sporazumi o suradnji potpisat će se, osim s 8 nacionalnih parkova, i s 11 parkova prirode, 23 županijske i lokalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja te Hrvatskim vodama. U okviru projekta će se izraditi planovi upravljanja Natura 2000 područjima.
Hrvatska je po bioraznolikosti u samom europskom vrhu. Pod europskom ekološkom mrežom Natura 2000 je gotovo trećina teritorija Hrvatske, odnosno 36% kopnenog teritorija i 16% obalnog mora. Dio Natura 2000 područja su i područja svih naših nacionalnih parkova i parkova prirode.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Više...

Poziv kandidatima/kinjama na provjeru znanja i sposobnosti

KLASA: 112-07/17-70/10
URBROJ: 2198-1-90-01/03-17-1
Starigrad Paklenica, 20. srpnja 2017.

PREDMET: Poziv kandidatima/kinjama na provjeru znanja i sposobnosti i razgovor

Temeljem Izvješća Povjerenstva nakon provjere pravovaljanosti i potpunosti pravodobno zaprimljenih zamolbi te utvrđene liste kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja za popunu radnih mjesta u Javnoj ustanovi „Nacionalni park Paklenica“ Povjerenstvo za provedbu natječaja poziva na provjeru znanja i sposobnosti sljedeće kandidate/kinje.

1. Na natječaj za radno mjesto voditelj službe općih i zajedničkih poslova pristiglo je 7 (sedam) prijava. Formalne uvjete natječaja nisu zadovoljila/le 3 (tri) kandidata/kinje, dok su uvjete natječaja zadovoljila/le 4 (četiri) kandidata/kinje, te se isti pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i razgovor koji će se održati 28.7.2017. (petak) s početkom u 10h u upravnoj zgradi Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Dr. F. Tuđmana 14a u Starigradu-Paklenici.
Kandidati/kinje koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja za radno mjesto voditelj službe općih i zajedničkih poslova:
1. Katja Višnjić
2. Željko Vrkić
3. Milorad Jović
4. Robert Vukušić

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastojat će se od psihologijskog testiranja, pismene provjere stručnog znanja i razgovora u sklopu kojeg će se provjeriti i poznavanje stranog jezika.
Literatura za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto voditelj službe općih i zajedničkih poslova:

  • Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 87/08)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 87/08, 136/12)
  • Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)
  • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16)
  • Zakon o radu (NN 93/14)
  • Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)
  • Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

2. Na natječaj za radno mjesto stručni suradnik - biolog-ekolog, pristiglo je 6 (šest) prijava. Formalne uvjete natječaja nije zadovoljio/la 1 (jedan) kandidat/kinja, dok je uvjete natječaja zadovoljilo 5 (pet) kandidatkinja, te se iste pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i razgovor koji će se održati 27.7.2017. (četvrtak) s početkom u 10h u upravnoj zgradi Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, Dr. F. Tuđmana 14a u Starigradu-Paklenici.
Kandidatkinje koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja za radno mjesto stručni suradnik – biolog –ekolog:
1. Inja Kajgana
2. Ivana Adžić
3. Tea Dorogi
4. Matea Kalčićek
5. Jelena Radman

Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastojat će se od pismene provjere stručnog znanja, provjere rada na računalu i razgovora u sklopu kojeg će se provjeriti i poznavanje stranog jezika.
Literatura za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za radno mjesto stručni suradnik biolog-ekolog:

3. Na natječaj za radno mjesto prodavač suvenira, pristigla je 1 (jedna) prijava, a kandidatkinja nije zadovoljila formalne uvjete natječaja.

Ovo izvješće bit će objavljeno na internet stranici Javne ustanove Nacionalni park Paklenica, www.np-paklenica.hr, najkasnije dana 21. srpnja 2017. god.

Kandidati/kinje koji ne pristupe prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

PDF

Više...

Bukove šume Nacionalnog parka Paklenica na Popisu svjetske baštine UNESCO-a

Na 41. zasjedanju UNESCO-ovog Odbora za svjetsku baštinu, koje se održava od 2. do 12. srpnja 2017. u Krakovu u Poljskoj, Republika Hrvatska je 7. srpnja 2017. godine zajedno s 9 zemalja, Albanijom, Austrijom, Belgijom, Bugarskom, Italijom, Rumunjskom, Slovenijom, Španjolskom i Ukrajinom, upisala proširenje serijske nominacije „Iskonske bukove šume Karpata i drugih regija Europe“ na Popis svjetske baštine UNESCO-a.

Proširenje serijske prekogranične nominacije uključilo je 63 područja bukovih šuma od čega je Republika Hrvatska sudjelovala sa tri područja, u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica. Riječ je o 1.289,11 hektara bukove šume koja se u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit nalazi u Strogom rezervatu "Hajdučki i Rožanski kukovi" te 2.031,87 hektara šume na lokacijama Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik u Nacionalnom parku Paklenica. Iznimnost predloženih iskonskih bukovih šuma u nacionalnim parkovima Sjeverni Velebit i Paklenica temelji se na njihovoj izvornosti, geografskom položaju, starosti i veličini.

Ovaj upis na Popis svjetske baštine predstavlja treće proširenje. Prve su na Popis svjetske baštine „Iskonske bukove šume Karpata“ upisale Slovačka i Ukrajina još 2007. godine. Proširenje prekogranične serijske nominacije uslijedilo je 2010. godine upisom njemačkih drevnih bukovih šuma na Popis svjetske baštine uz preporuku Odbora za svjetsku baštinu da se upisanom prekograničnom dobru, s ciljem zaštite jedinstvenog šumskog ekosustava, pridruže ostale zemlje kako bi se dobio cjelovit prikaz ekoloških procesa sastojina bukovih šuma u različitim okolišnim uvjetima. Treće, odobreno proširenje rezultat je međunarodnog istraživačkog projekta koji je pokrenut 2012. godine pod vodstvom Austrije. Kroz projekt dobivena je lista od 126 područja značajnih iskonskih i drevnih bukovih šuma Europe od kojih je 63 odabrano za nominaciju. Uključivanjem 63 nova područja na Popis svjetske baštine dobivena je cjelovitost područja koje ima iznimnu univerzalnu vrijednost i dokaz je postglacijalnog širenja te prirodnog i nesmetanog razvoja ekosustava bukovih šuma Europe.

Sve države uključene u nominaciju pokazale su iznimnu posvećenost zajedničkoj suradnji i izražena je zajednička namjera za očuvanje i održivo upravljanje bukovim šumama.

Upis na Popis svjetske baštine potvrda je da se prirodnim ljepotama Hrvatske upravlja na najbolji mogući način sa ciljem zaštite za buduće naraštaje i da je Hrvatska je po bioraznolikosti i prirodnim ljepotama među najbogatijim europskim državama.

Izvor: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Više...

Koliko ste puta posjetili Nacionalni park Paklenicu?

Nikada - 39.8%
1 puta - 17%
2 puta - 8.4%
3 do 5 puta - 8.9%
više od 5 puta - 24%

Ukupan broj glasova: 2957
The voting for this poll has ended on: Prosinac 19, 2015

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
HR - 23244 Starigrad-Paklenica

Tel.: 00385 / 23 / 369-155, 369-202, 369 -803 (Ulazna recepcija Parka)
Fax: 00385 / 23 / 359-133

E-mail:
np-paklenica@paklenica.hr
prezentacija@paklenica.hr 

OIB: 24913665146
IBAN: HR0623300031100028968, Splitska banka

mzoip logo hr full 1                                              
 

Dizajn i izrada Meridies web design - Sva prava pridržana.