UK1 DE french
NOVOSTI

NOVOSTI

Čestitka Uskrs 2017

Ris u NP Paklenica

U Nacionalnom parku Paklenica krajem 2011. godine započelo je korištenje foto zamki, digitalnih kamera koje se aktiviraju na senzor pokreta. Djelatnici parka zamke postavljaju uz solila, prolaze za životinje, lokve i sl.
Tijekom vremena njihovog korištenja zabilježene su sljedeće vrste životinja: divokoza, srna, jelen, divlja svinja, zec, miš, jazavac, kuna, lasica, lisica, divlja mačka i neke vrste ptica.
Od velikih zvijeri vuk je snimljen nekoliko puta, a medvjed se redovno pojavljuje pred kamerama.
U prosincu 2013. godine prvi put je snimljen ris. To je ujedno i prvi službeni dokaz o njegovom prisustvu na području parka. Uz nekoliko fotografija zabilježen je i kratki video na kojem je snimljen ris kako proganja divokozu.
Velika je vjerojatnost da je ris i došao na ovo područje upravo zbog divokoza čiji se broj u nekoliko godina znatno povećao.

Više...

Poziv za javno prikupljanje ponuda

KLASA: 372-03/14-30/01
URBROJ: 2198-1-90-01/01-14-1
Starigrad Paklenica, 10. lipnja, 2014. godine

Na temelju članka 189. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), Odluke Upravnog vijeća o uvjetima za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti u NP Paklenica (KLASA:612-07/13-70/17 URBROJ: 2198-1-90-07/01-13-1) kao i Suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode na Odluku Upravnog vijeća (KLASA: 612-07/13-31/47  URBROJ: 517-07-2-1-2-13-2), Javna ustanova “Nacionalni park Paklenica”  objavljuje
P O Z I V za javno prikupljanje ponuda za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup opreme za rekreaciju i sport na području Nacionalnog parka Paklenica
1. DAVATELJ KONCESIJSKOG ODOBRENJA:   
Javna ustanova “Nacionalni park Paklenica”
Dr. Franje Tuđmana 14a
23244 Starigrad – Paklenica
tel: 023/369 202;   023/369 155
E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. OIB: 24913665146
2. PREDMET KONCESIJSKOG ODOBRENJA:
Obavljanje djelatnosti iznajmljivanje i davanje u zakup opreme za rekreaciju i sport u NP Paklenica u prostoru tzv. Stare recepcije u kanjonu Velike Paklenice.
3. ROK TRAJANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA
- 3 godina
4. VISINA NAKNADE:
Početna, godišnja 4,000,00 kn  bez PDV
5. DOKAZIVANJE SPOSOBNOSTI:
U natjecanju mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesijskog odobrenja
Kao dokaz sposobnosti ponuditelji moraju priložiti slijedeću dokumentaciju:
- Naziv, sjedište, kontakt i adresu fizičke ili pravne osobe koja se natječe;
- Dokaz o registraciji tvrtke za obavljanje djelatnosti pri Trgovačkom sudu, obrtnicu, ili izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti (ne starija od 6 mjeseci)
- Izvod iz kaznene evidencije ili jednakovrijedna potvrda sudskih ili upravnih tijela za odgovornu osobu (ne starija od 6 mjeseci).
- Potvrda o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana računajući od dana objave javnog poziva.
6. POSEBNI UVJETI:
- Prostorijama, opremom i inventarom upravljati pažnjom dobrog gospodara
- Voditi tekuće održavanje objekta, kao i popravke oštećenja opreme i inventara nastale redovitim poslovanjem
- Ishoditi pisanu suglasnost Javne ustanove za svako trajno ulaganje ili povećanje vrijednosti objekta i o tome sačiniti poseban dodatak na Ugovor o koncesijskom odobrenju
- Prilagoditi radno vrijeme potrebama posjetitelja Parka
- Sav otpad koji nastane pri obavljanju djelatnosti zbrinuti na propisan način
- Sve eventualne preinake, uređenje objekta ili prostora ispred kao i postavljanje reklamnih panoa suncobrana, tabli i sl. moraju se odvijati uz pisanu suglasnost Davatelja koncesijskog odobrenje
- Mora se voditi briga o izgledu, čistoći i urednosti prostora u kojem se obavlja djelatnost, kao i u prostoru ispred te o primjerenom ponašanju i odjeći zaposlenika,
- Oprema koju iznajmljuje Ovlaštenik mora biti ispravna, sa svim potrebnim atestima i dozvolama
7. KRITERIJ ZA ODABIR:
Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos novčane naknade za koncesijsko odobrenje uz ispunjavanje uvjeta natječaja.
8. ROK ZA DOSTAVU PONUDE
8 dana od dana objave Poziva na internetskim stranicama Ustanove. Zakašnjele ponude, nepotpune i ponude suprotne uvjetima poziva neće se uzeti u razmatranje.
9. DATUM, VRIJEME I MJESTO PODNOŠENJA PONUDA:
Pisane ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu sjedišta Javne ustanove “Nacionalni park Paklenica” Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad – Paklenica, neposredno ili preporučeno poštom s naznakom“ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA – NE OTVARAJ“
Javno otvaranje ponuda će se provesti dana 20. lipnja, 2014. godine u 12:00 sati u prostorijama sjedišta Javne ustanove Nacionalni park Paklenica.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.
10. ZAKLJUČENJE UGOVORA O KONCESIJSKOM ODOBRENJU
Osim navedenih uvjeta, svi detalji vezani za što kvalitetnije obavljanje djelatnosti međusobno će se definirati prilikom sklapanja Ugovora o koncesijskom odobrenju koji će se dostaviti nadležnom Ministarstvu.
11. Javna ustanova zadržava pravo da sukladno utvrđenim kriterijima bez posebnog obrazloženja prihvati ili odbije pojedinu ponudu, ne prihvati niti jednu ponudu ili poništi javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema sudionicima javnog prikupljanja ponuda.
12. O rezultatima javnom prikupljanja ponuda ponuditelji će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.
13. Sve informacije o provođenju natječaja mogu se dobiti u Javnoj ustanovi “Nacionalni park Paklenica” Dr. Franje Tuđmana 14a, 23244 Starigrad – Paklenica na telefon 023/369 202, 023/369 155 ili na e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Poziv za javno prikupljanje ponuda ( PDF 158 KB)

KONCESIJSKA ODOBRENJA

Više...

Nikola Tesla EV Rally Croatia 2014

“Nikola Tesla EV Rally Croatia 2014” je rally isključivo električnih vozila međunarodnog karaktera koji traje od 27.5. do 31.5. Na cijeloj ruti relija postavljene su “brze” punionice električnih vozila na turistički najatraktivnijim lokacijama. Prosječna udaljenost između etapa je 160 km. Ruta relija postaje “Zelena turistička magistrala” sa svom infrastrukturom. Cilj projekta je promocija zelene tehnologije i smanjenje emisije štetnih plinova.
Jučer su električna vozila došla i do NP Paklenice, gdje ih je spremna dočekala našu nova punionica električnih vozila.Više...

Otvorenje poučne pješačke staze „Pjeskarica“

Ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović otvorio je danas u NP Paklenici novu poučnu pješačku stazu "Pjeskaricu". Staza je duga 1506 m i nalazi se na lijevoj obali potoka Velike Paklenice. Započinje kod Pakleničkog mlina (kraj ulazne recepcije), a završava prelaskom mosta u blizini Ovčjeg kuka (kanjon Velike Paklenice).

Više...

Natječaji i nadmetanja

ODRŽAN XV. MEĐUNARODNI SUSRET PENJAČA PAKLENICA 2014.

Ovogodišnji XV. Međunarodni susret penjača Paklenica 2014. uspješno je održan u razdoblju od 1.5. – 4.5., unatoč nestabilnom vremenu i povremenoj kiši, s bogatim programom i popratnim događanjima.

Usprkos lošoj prognozi Paklenicu je prvog dana natjecanja na prvosvibanjski Međunarodni praznik rada posjetilo preko tisuću posjetitelja. Uspješno je održano brzinsko natjecanje u penjanju za djecu mlađu od 14 godina Kids' speed Paklenica 2014., i to sedmu godinu zaredom. Natjecatelji su većinom vrijedno vježbali cijelu godinu da bi ostvarili što bolje rezultate, a bilo ih je koji su po prvi put probali penjati i uspjeli su uspješno ispenjati smjer do kraja!
Pobjednice ovogodišnjeg natjecanja:
- u mlađoj kategoriji (rođeni iza 2002.) smjer Zava 4b Lara Kmoch s vremenom 1:17.38
- i u starijoj kategoriji Anamarija Lovrica (rođeni 2000 . – 2002.) smjer „Čuja ti si bog i batina“ 5a s vremenom 0:48:49.
Za osvojena prva tri mjesta u svakoj kategoriji natjecatelji su dobili medalje i vrijedne nagrade, a sponzori natjecanja bili su TO "Jabuka" i izdavačka kuća "Meridijani". Svi ostali natjecatelji dobili su majice i bon za sladoled u suvenirnici TO "Jabuka".
REZULTATI NATJECANJA i FOTOGALERIJA

U petak 2.5. održan je i penjački maraton „PAKLENICA FROM DAWN TO DUSK 2014.“ u kojem su natjecatelji morali u razdoblju od zore do sumraka ispenjati što veći broj smjerova i prikupiti što više bodova. Pobjednici ovogodišnjeg natjecanja u kategoriji mješovitih parova su Inga Patarčić i Luka Mudronja s 1150 bodova i u kategoriji muških parova Marko Skorić i Marko Žabčić s 140 bodova. Glavni spoznzor natjecanja je CAMP koji je nagradio natjecatelje s penjačkom opremom, a svi su dobili još i set Palmolive proizvoda (zastupnik za Hrvatsku AWT International d.o.o.). 
REZULTATI

Isti dan održano je i natjecanje Big wall speed climbing u stijeni Debelog kuka za muškarce, zbog izuzetno loše prognoze za ostatak vikenda. Ipak ni vrijeme ni pomicanje termina nije omelo varaždinske penjače u ostvarenju nevjerojatnog cilja. Braća Levatić, Jurica i Perica srušili su prošlogodišnji rekord od 20:49 za čak 5 minuta!! 

Popeli su smjer Big Wall Speed Climbing 160 m dug, ocjene 6c+ za samo 15:16!!! Moramo napomenuti da su Čorko i Mucko bili jako blizu sa isto tako nevjerojatnih 15:55!!! Varaždinci su pomeli svu dosadašnju konkurenciju!
FOTOGALERIJA


Nagrade pobjednicima su dodijeljene isti dan u večernjim satima u hotelu „Alan“, a istu večer održan je i VII. Paklenica Film Festival amaterskog penjačkog filma. Nagradu je dodijelila publika, a najdužim pljeskom je nagradila Dina Šimeka iz Varaždina za film „Norway 2013.“. Riječ je o filmu o penjačkoj ekspediciji članova Hrvatske gorske službe spašavanja i kluba PK Vertikal iz Varaždina u slikovitu Norvešku, a uspješno ispunjeni cilj ekspedicije bio je ispenjati najveću vertikalnu stijenu Europe - Troll Wall (Trolwegen). Film možete pogledati na sljedećem linku http://vimeo.com/88740957.

Norway expedition 2013, PK Vertikal from Pk-Vertikal on Vimeo.

U subotu ujutro (3.5.) održano je i natjecanje u brzinskom penjanju za žene "Big Wall Speed Climbing" i to u smjeru Karamara Sweet Temptations 6a+/110 m.
Pobjednice natjecanja su Sunčica Hrašćanec i Inga Patarčić s vremenom 16:02. Natjecanje je tijekom penjanja zadnjeg tima (Maja Rakić i Ivana Frangen) prekinuto zbog kiše.
FOTOGALERIJA


Kiša ipak nije smetala natjecateljima II. Paklenica Traila koji su se natjecali u tri kategorije: jogging, light i ultri.
Pobjednici:
1. Jogging 10 km
Muškarci - Bartlomiej Wower 1:21
Žene - Agata Pietrala 1:55
2. Light 31 km
Muškarci - Adam Pieprzycki 3:30
Žene - Anna Alicja Paszczak 4:34
3. Ultra 49 km
Muškarci - 1. Nenad Keč 8:07


Vidimo se sljedeće godine!

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed

Koliko ste puta posjetili Nacionalni park Paklenicu?

Nikada - 39.8%
1 puta - 17%
2 puta - 8.4%
3 do 5 puta - 8.9%
više od 5 puta - 24%

Ukupan broj glasova: 2957
The voting for this poll has ended on: Prosinac 19, 2015

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
HR - 23244 Starigrad-Paklenica

Tel.: 00385 / 23 / 369-155, 369-202, 369 -803 (Ulazna recepcija Parka)
Fax: 00385 / 23 / 359-133

E-mail:
np-paklenica@paklenica.hr
prezentacija@paklenica.hr 

OIB: 24913665146
IBAN: HR0623300031100028968, Splitska banka

mzoip logo hr full 1                                              
 

Dizajn i izrada Meridies web design - Sva prava pridržana.