UK1 DE french
Loading…

Javna nabava

JEDNOSTAVNA NABAVA

Pojašnjenje poziva za dostavu ponuda za nabavu usluge putničke agencije za potrebe projekta "Podzemni grad u srcu Velebita", oznake projekta KK.06.1.2.01.0013.
Objavljeno 18.2.2019.

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge putničke agencije za potrebe projekta "Podzemni grad u srcu Velebita", oznake projekta KK.06.1.2.01.0013.
Objavljeno 13.2.2019.

Dodatne informacije i objašnjenja u vezi s dokumentacijom o nabavi usluge putničke agencije za potrebe projekta "Podzemni grad u srcu Velebita", oznake projekta KK.06.1.2.01.0013.
Objavljeno 3.1.2019.

Nabava usluge ovlaštenog revizora za potrebe projekta "Podzemni grad u srcu Velebita", oznake projekta KK.06.1.2.01.0013. - Poziv na dostavu ponude
Objavljeno 28.12.2018.

Nabava usluge putničke agencije za potrebe projekta "Podzemni grad u srcu Velebita", oznake projekta KK.06.1.2.01.0013.
Poziv na dostavu ponude
Troškovnik
Objavljeno 28.12.2018.

Ponovljena nabava IT opreme za potrebe projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“, oznake projekta KK.06.1.2.01.0013. - Poziv na dostavu ponude
Objavljeno 29.11.2018.

Ponovljena nabava usluge cateringa za potrebe projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“, oznake projekta KK.06.1.2.01.0013. - Poziv na dostavu ponude

Objavljeno 28.11.2018.

Obavijest o izmjenama Poziva za dostavu ponude u dijelu tehničkih specifikacija s produženjem roka dostave ponude za Nabavu IT opreme, CPV oznake 30236000-2, za potrebe projekta "Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području", oznake projekta KK.06.1.2.01.0013 
Objavljeno 16.11.2018.

Nabava IT opreme, CPV oznake 30236000-2, za potrebe projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“, oznake projekta KK.06.1.2.01.0013. - Poziv na dostavu ponude
Objavljeno 7.11.2018.

Ponovljena nabava usluge cateringa za potrebe projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“, oznake projekta KK.06.1.2.01.0013. - Poziv na dostavu ponude
Objavljeno 2.11.2018.

Nabava usluge cateringa za potrebe projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“, oznake projekta KK.06.1.2.01.0013. - Poziv na dostavu ponude
Objavljeno 21.09.2018.

Nabava usluge ovlaštenog građevinskog stručnjaka za potrebe projekta „Podzemni grad u srcu Velebita: razvoj cjelogodišnjeg održivog i sigurnog aktivnog turizma u NP Paklenica i širem velebitskom području“, oznake projekta KK.06.1.2.01.0013. - Poziv na dostavu ponude
Objavljeno 28.8.2018.

PRAVILNIK o provođenju postupaka jednostavne nabave

JAVNA NABAVA

Javno nadmetanje za predmet nabave: Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na dvorani 2 Posjetiteljskog centra (Podzemni grad u srcu Velebita)
Podloga (projektna dokumentacija)
Objavljeno 3.1.2019.

Javno nadmetanje za predmet nabave: Nabava dizajnerskih, tiskarskih i promotivnih usluga za potrebe projekta s elementima zelene nabave
Objavljeno 3.1.2019.

Javno nadmetanje za predmet nabave: Putničko kombi vozilo
Objavljeno 3.1.2019.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Nabava dizajnerskih, tiskarskih i promotivnih usluga za potrebe projekta s elementima zelene nabave
Objavljeno 23.12.2018.

Prethodno savjetovanje za zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na dvorani 2 Posjetiteljskog centra (Podzemni grad u srcu Velebita)
Objavljeno 23.12.2018.

Javno nadmetanje za predmet nabave: Interpretacijsko interaktivni elementi za Školu u prirodi
O
bjavljeno 21.12.2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak INTERPRETACIJSKI INTERAKTIVNI ELEMENTI ZA "ŠKOLU U PRIRODI"
Objavljeno 11.12.2018.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave: Interpretacijski interaktivni elementi za "Školu u prirodi" oznake NMV5/2018-1
Objavljeno 3.12.2018.


1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

2. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

1. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovo izvršenje od 1. siječnja 2018. nalazi se na https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA do 30.6.2018.SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA 

Koliko ste puta posjetili Nacionalni park Paklenicu?

Nikada - 39.8%
1 puta - 17%
2 puta - 8.4%
3 do 5 puta - 8.9%
više od 5 puta - 24%

Ukupan broj glasova: 2957
The voting for this poll has ended on: Prosinac 19, 2015

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
HR - 23244 Starigrad-Paklenica

Tel.: 00385 / 23 / 369-155, 369-202, 369 -803 (Ulazna recepcija Parka)
Fax: 00385 / 23 / 359-133

E-mail:
np-paklenica@paklenica.hr
prezentacija@paklenica.hr 

OIB: 24913665146
IBAN: HR0623300031100028968, Splitska banka

mzoip logo hr full 1                                              
 

Dizajn i izrada Meridies web design - Sva prava pridržana.