UK1 DE french
Loading…

Dokumenti

DOKUMENTI UPRAVLJANJA

•    Statut Javne ustanove Nacionalni park Paklenica
•    Pravilnik o unutarnjem redu u NP Paklenica (NN 76/2000)
•    Prostorni plan Nacionalnog parka Paklenica
•    Plan upravljanja
•    Poslovnik o radu Upravnog vijeća

2019.
•    Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja,promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica za 2019. godinu
•    Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
•    Obrazloženje Financijskog plana za 2019. godinu
•    Financijsko izvješće za 2018. i Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2018.
•    Izvješće o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica za 2018. godinu
•    Zaštita osobnih podataka

2018.
•    Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja,promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica za 2018.
•    2. Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu
•    1. Rebalans Financijskog plana za 2018. godinu
•    Financijski plan za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
•    Obrazloženje financijskog plana za 2018. godinu

2017.
•    Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja,promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica za 2017.
•    Financijski plan za 2017. godinu
•    Obrazloženje financijskog plana za 2017. godinu
•    Projekcije financijskog plana za 2018. godinu
•    Projekcije financijskog plana za 2019. godinu
•    Rebalans financijskog plana za 2017. godinu
•    Financijsko izvješće za 2017. i Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2017.
•    Izvješće o radu Ustanove 2017.

2016.
•    Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja,promicanja i korištenja Nacionalnog parka Paklenica za 2016.
•    Financijski plan za 2016. godinu
•    Projekcije financijskog plana za 2017. godinu
•    Projekcije financijskog plana za 2018. godinu
•    Rebalans financijskog plana za 2016. godinu
•    Financijsko izvješće za 2016. i Bilješke uz godišnje financijsko izvješće 2016.
•    Izvješće o radu Ustanove 2016.

FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza u JU NP Paklenica
Procedura iniciranja nabave putem narudžbenice i ispunjavanja narudžbenice u JU NP Paklenica
Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa u JU NP Paklenica

OPĆI PROPISI
•    Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13)
•    Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode (NN 15/18)
•    Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti prirode (NN 14/19)
•    Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17)
•    Zakon o izmjenama Zakona o proglašenju šume Paklenica nacionalnim parkom (NN 15/97)
•    Odluka o donošenju Prostornog plana Nacionalnog parka "Paklenica" (NN 23/01)
•    Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13)
•    Pravilnik o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (NN 7/06, NN 119/09)
•    Uredba o ekološkoj mreži (NN 124/2013)
•    Uredba o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN 105/2015)

Koliko ste puta posjetili Nacionalni park Paklenicu?

Nikada - 39.8%
1 puta - 17%
2 puta - 8.4%
3 do 5 puta - 8.9%
više od 5 puta - 24%

Ukupan broj glasova: 2957
The voting for this poll has ended on: Prosinac 19, 2015

Javna ustanova Nacionalni park Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a
HR - 23244 Starigrad-Paklenica

Tel.: 00385 / 23 / 369-155, 369-202, 369 -803 (Ulazna recepcija Parka)
Fax: 00385 / 23 / 359-133

E-mail:
np-paklenica@paklenica.hr
prezentacija@paklenica.hr 

OIB: 24913665146
IBAN: HR0623300031100028968, Splitska banka

mzoip logo hr full 1                                              
 

Dizajn i izrada Meridies web design - Sva prava pridržana.